Logo MWP Advies, adviseurs voor organisatievernieuwing
MWP Advies
Adviseurs voor organisatievernieuwing
Dit omvat ook: strategie, cultuurdiagnose,SWOT, lenigheidscan

1: Positie kiezen:

  • Wat wilt u bereiken?

  • Wat is de beste strategie?

  • Wat zijn de lange termijn doelen?

2: Positie innemen:

  • Welke plannen leiden het snelst naar de gewenste positie?

  • Welke organisatiestructuur past dan het best?

Dit omvat ook: lerende organisatie, versnellen productontwikkeling, procesverbetering
Dit omvat ook: auditting, kwaliteitsborging, gedrags- en cultuurbeïnvloeding

3: Positie vasthouden:

  • Zolang als nodig is vasthouden
    wat je hebt bereikt.


MWP advies ondersteunt organisaties bij dit positiespel.

Organisaties zijn voortdurend bezig met hun positiespel:

Publicaties

Procesgericht vernieuwen
U wilt uw organisatie vernieuwen. Overschakelen van een focus op efficiency en kwaliteit alleen naar een focus op efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie. Samen met uw collega-afdelingsmanagers de transitie maken van hokjesdenken naar procesdenken. Maar deze overgang is bijzonder lastig te maken. En zeker zonder een hanteerbare veranderaanpak zult u uw collega’s niet mee krijgen. Dit artikel biedt u zo’n aanpak..
meer info.....